หน้าแรก  >  แจ้งรับใบอนุญาต
ชื่อ - สกุล
เลขใบอนุญาต
วันที่มารับใบอนุญาต
ทดสอบ โทรคมนาคม
11/2557
11/12/2014 12:00:00 AM
ทดสอบ โทรคมนาคม
12/2557
11/12/2014 12:00:00 AM
ทดสอบ โทรคมนาคม
13/2557
11/12/2014 12:00:00 AM
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : [email protected]    โทร : 074-251901