หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถยื่นขออนุญาตและรับใบอนุญาตดิจิทีลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ได้แล้ว

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เป็นประธานเปิเดการสัมมนาวิชาการผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Century Park
วันที่ 2 เม.ย. 58 พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เลขาธิการ กสทช. ให้สัมภาษณ์รายการข่าว 5 หน้า 1 ในหัวข้อ "กสทช.เดินหน้าการประมูลคลื่นเพื่อพัฒนาบริการ 4 G
สำนัก กสทช.ภาค 1 และสำนักงาน กสทช.เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ตรวจค้น- จับกุม สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากงานในครั้งนี้ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ อาคารประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 24 อุดรธานี
21/63 ถ.วัฒนาณุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    email : mtr_ut@nbtc.go.th    โทร : 042-223657