หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.จัดงานการสัมมนาวิชาการผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย พ.ศ. 2557
บันทึกโดย :Suttisak Unyapho
วันที่บันทึก :07/04/2558
สำนักงาน กสทช.จัดงานการสัมมนาวิชาการผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย พ.ศ. 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เป็นประธานเปิเดการสัมมนาวิชาการผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Century Park

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 24 อุดรธานี
21/63 ถ.วัฒนาณุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    email : mtr_ut@nbtc.go.th    โทร : 042-223657