หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจั
บันทึกโดย :Suttisak Unyapho
วันที่บันทึก :26/02/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากงานในครั้งนี้ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ อาคารประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

2.jpg

1-(3).jpg

3.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 24 อุดรธานี
21/63 ถ.วัฒนาณุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    email : mtr_ut@nbtc.go.th    โทร : 042-223657