Home > Procurement > ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/01/2015
ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 4 (สงขลา) เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน


รายละเอียดเพิ่มเติม


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : mtr_song@nbtc.go.th    โทร : 074-251901